Yazı Yazmanın Önemi

Yazı Yazmanın Önemi

Söz yazıdan eskidir; ancak sözün bir duyguyu, bir düşünceyi yaymadaki gücü sınırlıdır. Duygu ve düşüncelerimizin kalıcılığını da sağlayan yazı; duygu, düşünce ve isteklerimizin yayılmasına, iletilmesine de yardımcı olur.

Çok eski çağlarda insanlar yasalarını, inançlarını, efsanelerini, anılarını, kitaplarda değil, belleklerinde saklamak zorundaydı. Anlaşmak için her toplum, birbirinden farklı sistemler geliştirmek durumunda kalıyordu. Kültürel değerler ağızdan ağza, kulaktan kulağa geçerken eklemeler yapılıyor, unutulanlar oluyordu. İşte yazının bulunuşu her şeyden önce insanoğlunun unutma zayıflığına karşı en kesin çare oldu. Yazının en büyük görevi; düşünceyi kalıcı kılması, taşıması ve yaymasıdır.

Uygarlığın simgesi olan yazının bulunuşu ile:

-   Bilgi, duygu, düşünce ve isteklerin tam olarak saklanması ve aktarılması mümkün olmuştur.

-  İnsanın düşüncesi gelişmiş, yeni boyutlar kazanmıştır.

-  İletişim kolaylaşmış, duygu ve düşünce alışverişi hızlanmıştır.

-    Düşünce ve sanat ürünlerinin hazırlanması ve yayılması hızlanmıştır.

-  Kitabın doğuşuna temel hazırlanmıştır.

-   Kalem, kâğıt, mürekkep gibi yazı malzemeleri, matbaanın bulunması gibi gelişmeler yazıyla koşut bir gelişme izlemiştir.

Sizin Adresiniz Buraya Gelecek.

0.123 456 78 90 (Sizin Numaranız)

0.123 456 78 91 (Sizin Numaranız)

info@okulunuz.com